Kangura No. 45

Wari Uzi Ko ?

Intambara itaratangira wabonaga umututsi ugaceceka ugatinya kumwereka ko wamenye uwo ari we. Intambara imaze gutangira abahutu bareruye bavuga abatutsi, cyangwa se bakabatsinda bavuga ibyitso. Abatutsi byabeteye ubwoba, kugera aho bihisha mu myobo nk’inyaga.

None intambara ihinduye isura. Inkotanyi nizitaha, nta wuzashobora kuvangura umututsi n’inkotanyi. N’umututsi azajya abona umuhutu amubonemo umusederi. Yewe naho uwo muhutu yaba yarigeze kurwana mu nkotanyi ntakizabuza abatutsi kumwita umusederi. Umuntu wese uzajya agirana ikibazo n’umututsi, azajya amwereka ikarita ya C.D.R. kuko kwereka umututsi ko uri umusederi ari ukumukubita ishoka mu mutwe. Nguko uko u Rwanda ruzaba rumeze mu minsi iri imbere.