Kangura No. 39

Publicité: Kangazo rya Kangura— Umutwe Utabara Abahutu Waravutse

Nk’uko twabitangaje ku rupapurorwa 10, umutwe “Turi hose” ushinzwe mbere na mbere kurengera Abahutu bakomoka mu mashyaka yose. Kandi mu buryo bwose, hakoreshejwe inzira zose. Uwo mutwe witwa “Turi hose.” Ugomba gushyigikirwa na buri muhutu wifuza ko ubwoko bwe butarimburwa Cyangwa se ngo umuco w’Abahutu wibagirane. Uwo mutwe ushobora no gukorera mu mahanga cyane cyane igihe cyo gutabara abahutu bugarijwe. Baza ibisobanuro muri KANGURA, B.P. 19 Gisenyi cyangwa B.P. 1312 Kigali.